Inspirujemy i tworzymy razem

Akademia Wiedzy Inspire

W bieżącym roku Firma InspireCongress została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych o zakresie działania obejmującej niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą „Akademia Wiedzy Inspire”, co znacznie pozwoli na rozszerzenie wachlarza naszych usług, więcej informacji już wkrótce na stronie internetowej Akademia Wiedzy Inspire.
.
.
kontakt mailowy: akademia@inspirecongress.pl