Inspirujemy i tworzymy razem

InspireCongress Sp. z o.o.

  • 50-315 Wrocław,
  • ul. Nowowiejska 38
  • tel.: +48 71 780 90 52,
  • fax: +48 71 780 90 54

biuro@inspirecongress.pl

IC FinanceManagment

fm@inspirecongress.pl

Infolinia 0 800 700 750

Oferty prosimy kierować na adres:
oferty@inspirecongress.pl

Dyrektor Biura Organizacji Konferencji

  • Elżbieta Bielińska
  • tel.: +48 601 093 651

bielinska@inspirecongress.pl

Kontakt

 


InspireCongress Sp. z o.o. 50-315 Wrocław, ul. Nowowiejska 38, NIP: 898-21-22-587, Regon: 020613939
KRS: 0000290025 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał Zakładowy: 110 000 zł, Deutsche Bank 31 1910 1048 2407 9971 6280 0001
www.inspirecongress.pl, biuro@inspirecongress.pl